gevangenis / gevangenissen (mv.) / (1 gevonden)

Dutch gevangenis / gevangenissen (mv.) / bajes (oneigen.) English prison

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - gebouw bestemd voor de opneming van personen die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld.


nadere verklaring huis van bewaring

nadere verklaring gevangenisstraf

tegenstelling huisarrest / elektronische detentie

Artikel 10 pBW:

1. Gevangenissen zijn bestemd voor de opneming van personen die tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld. Tot gevangenisstraf veroordeelden aan wie tevens de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd, kunnen na het einde van de vrijheidsstraf in een gevangenis verblijven, zolang opname in de voor hen bestemde plaats niet mogelijk is.
2. In bijzondere gevallen kan gijzeling als bedoeld in artikel 28 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede lijfsdwang als bedoeld in artikel 577c van het Wetboek van Strafvordering in een gevangenis ten uitvoer worden gelegd.
3. Gevangenissen kunnen volgens regels te stellen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden onderscheiden naar de lengte van de straf of het strafrestant van de daarin op te nemen tot vrijheidsstraf veroordeelden.

Deel deze pagina met: