gesubrogeerd (2 gevonden)

Dutch subrogatie / subrogeren / gesubrogeerd English subrogation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering van die laatste heeft overgenomen. Bijv. nadat een verzekeraar de schadepenningen heeft uitgekeerd vindt ~ plaats, zodat deze zich rechtstreeks tot de schuldenaar kan wenden om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.


nadere verklaring aansprakelijkheidsverzekering

nadere verklaring inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

Artikel 150 Boek 6 BW:

Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:
a.indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
b.indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
c.indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
d.krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.


Artikel 154 Boek 6 BW:

De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden.
Afdeling 3. Schuld- en contractsoverneming

Deel deze pagina met:      
Dutch subrogeren / subrogeerde / gesubrogeerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - indeplaatsstelling van een nieuwe schuldeiser voor de oude schuldeiser omdat de nieuwe schuldeiser de oude schuldeiser heeft betaald.


Artikel 150 Boek 6 BW:

Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:
a.indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
b.indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
c.indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
d.krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

Deel deze pagina met: