NL
NLgeschonken


Verklaring:
giften / schenkingen / schenken / geschonken: Eng.: gift / donation inter vivos: overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij de schenker, bij zijn leven, om niet en onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat ten behoeve van de begiftigde die het aanneemt. Bijv. ~ kan alleen bestaande goederen betreffen, niet toekomstige. niet gelijk aan steekpenningen hierarchische verhouding schenkingsrecht onderdeel om niet nadere verklaring eenzijdige overeenkomst
wet- en regelgeving Art. 175 Boek 7 BW, Art. 176 Boek 7 BW

schenking / schenken / geschonken: Eng.: gift: overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij een schenker, bij leven, om niet en onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat ten behoeve van de begiftigde die het aanneemt. Bijv. ~ kan alleen bestaande goederen betreffen, niet toekomstige;overeenkomst waarbij de schenker zich verbindt aan de begiftigde een vermogensbestanddeel af te staan zonder tegenprestatie en met de bedoeling de begiftigde te bevoordelen. Een schenking kan geschieden in geld of andere goederen: onroerend goed, aandelen, kunst, antiek etc.. Voor een ~ is in beginsel een notariële akte nodig. (bron: KNB) nadere verklaring giften / schenkingen / schenken / geschonken nadere verklaring toekomstige goederen
wet- en regelgeving Art. 175 Boek 7 BW, Art. 177 Boek 7 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"