gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie (1 gevonden)

Dutch gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie English execution of a judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op goederen of vorderingen van de schuldenaar.


nadere verklaring favor executionis

nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met: