gerechtelijke erkentenis (1 gevonden)

Dutch gerechtelijke erkentenis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - het in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen van de waarheid van één of meer stellingen van de wederpartij. Een ~ kan alleen worden herroepen, als aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd.


tegenstelling schuldbekentenis

nadere verklaring buitengerechtelijke bekentenis

Artikel 181 Rv:

1In afwijking van artikel 180 behoeft in zaken die niet aan hoger beroep zijn onderworpen, geen proces-verbaal van het getuigenverhoor te worden opgemaakt. Het naar aanleiding van het getuigenverhoor te wijzen vonnis houdt, behalve de vermelding van de opgave, verklaringen en eedsaflegging bij artikel 177aangeduid, de summiere inhoud van de afgelegde getuigenverklaringen in.
2Het eerste lid wordt niet toegepast in zaken die in eerste aanleg door een gerechtshof worden behandeld.


Artikel 154 Rv:

1Een gerechtelijke erkentenis is het in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen van de waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij.
2Een gerechtelijke erkentenis kan slechts worden herroepen, indien aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd.

Deel deze pagina met: