generaal pardon (1 gevonden)

Dutch generaal pardon

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - kwijtschelding door de fiscus van straf en boete onder voorwaarde dat alsnog tijdig en juist aangifte wordt gedaan en de daarop gebaseerde belasting wordt betaald.


tegenstelling ambtshalve aanslag

tegenstelling rechterlijk pardon

tegenstelling gratie verlenen


Deel deze pagina met: