geldlening / geld lenen / geld geleend (1 gevonden)

Dutch geldlening / geld lenen / geld geleend

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer; bijzondere overeenkomst van verbruiklening (d.w.z. een overeenkomst waarbij een partij aan de wederpartij een zekere hoeveelheid goederen afgeeft, onder voorwaarde dat de wederpartij evenveel van hetzelfde goed teruggeeft), waarbij een partij aan wederpartij een som geld leent, dat terugbetaald moet worden, doorgaans tegen rente. De hoeveelheid rente moet schriftelijk vastliggen.


nadere verklaring verbruiklening

nadere verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid

1793 Boek 7A BW.
Deel deze pagina met: