NL
NLgeldigheidsduur


Verklaring:
geldigheidsduur: Eng.: validity: burgerlijk recht - periode waarin een zaak bruikbaar is of op een dienst een beroep kan worden gedaan. Bijv. de geldigheidsduur van een modelinschrijving bedraagt voor de meeste landen (zoals in de Benelux en voor de landen waarin bescherming is verkregen via een internationale modelinschrijving) maximaal 15 jaar, verdeeld in drie perioden van elk 5 jaar, zodat het recht twee keer kan worden vernieuwd.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"