gedistribueerd (1 gevonden)

Dutch distributie / distribueren / gedistribueerd English distribution

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - leveren van (nuts)goederen zoals elektriciteit, gas en warmte.


Artikel 2 wet energiedistributie:

Een distributiebedrijf heeft de volgende taken:
a. het op een betrouwbare wijze zorg dragen voor de distributie van elektriciteit, gas of warmte tegen zo laag mogelijke kosten en op maatschappelijk verantwoorde wijze;
b. het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die warmte, geleverd door het distributiebedrijf, verbruiken;
c. het bevorderen van een doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord gebruik van energie door zowel het distributiebedrijf zelf als door verbruikers ten behoeve van wie het distributiebedrijf de distributie van elektriciteit, gas of warmte verzorgt.

Deel deze pagina met: