fractie (3 gevonden)

Dutch fractie / (mv.) fracties English parliamentary party

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (algemeen) - leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad) die tot eenzelfde politieke partij behoren.


nadere verklaring politiek primaat


Deel deze pagina met:      
Dutch fractie / (mv.) fracties English party in parliament

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - de leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad), die tot eenzelfde politieke partij behoren.


nadere verklaring politiek primaat

Artikel 11 Rvo II:

Samenstelling fracties
1. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.
2. Van veranderingen die nadien in de samenstelling van een fractie optreden, doet deze fractie mededeling aan de Voorzitter.
3. Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de Voorzitter.


Artikel 23 Rvo I:

1. De leden die gekozen zijn op lijsten boven welke dezelfde naam of aanduiding van een politieke groepering geplaatst is, worden bij de aanvang van de zitting als een fractie beschouwd.
2. Is onder een benaming of een nummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

Deel deze pagina met:      
Dutch fractieleider / fractie-voorzitter English parliamentary leaders of the parties

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - leider van een bepaalde politieke eenheid (meestal een politieke partij) in het parlement of de gemeenteraad. Bijv. de groep mensen in de gemeenteraad die bij D66 hoort, heet de D66-fractie. De voorzitter van zo'n fractie is de ~.


Artikel 11 RvO II:

Samenstelling fracties
1. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.
2. Van veranderingen die nadien in de samenstelling van een fractie optreden, doet deze fractie mededeling aan de Voorzitter.
3. Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de Voorzitter.

Deel deze pagina met: