executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd (1 gevonden)

Dutch executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd English execution of a sentence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - tenuitvoerlegging van een vonnis met behulp van een gerechtsdeurwaarder, sleutelmaker en eventueel de sterke arm (politie). Bijv. om de goederen in beslag te nemen moest de deur worden opengebroken.


hierarchische verhouding hoger executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop

Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

Deel deze pagina met: