excipiens (1 gevonden)

Dutch excipiens English excipient

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - partij die zich voor de niet-nakoming van zijn verbintenis op de exceptio non adimpleti contractus (enac) beroept.Deel deze pagina met: