essentialia (1 gevonden)

Dutch essentialia English essentials

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - de bedingen in een overeenkomst die de kern van de prestaties aangeven, en die niet tot de zogenaamde algemene voorwaarden kunnen behoren. Bijv. bij een koopovereenkomst behoort de prijs tot de ~,


Artikel 231 Boek 6 BW:

In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;
b.gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt;
c.wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Deel deze pagina met: