NL
NLeffectiviteit


Verklaring:
effectiviteit: Eng.: effectivity principle: volkenrecht - principe dat de feitelijke toestand bepalend is voor de rechtsontwikkeling.

effectiviteit: Eng.: effectivity principle: Europees recht - beginsel dat nationale procedurevoorschriften het niet onmogelijk mogen maken dat de verzoekende partij haar rechten volgens art. 141 EG-verdrag uitoefent.

effectiviteitsbeginsel: rechtswetenschap - toepassing van allerlei gewaarborgde rechten (bijv. uit internationale mensenrechtenverdragen) dienen niet afhankelijk te zijn van (nationale) formaliteiten. Ze mogen niet worden gereduceerd tot een fictie.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"