NL
NLeconomie


Verklaring:
duurzame economie: Eng.: sustainable economy: politiek - economisch systeem waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en toename van de werkgelegenheid worden gecombineerd met een beter beheer van ruimte, natuur en vermindering van de milieudruk.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

economie: Eng.: economy: economie - wetenschap waarin het menselijk gedrag in relatie tot alternatief aanwendbare middelen wordt bestudeerd.
Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

proceseconomie: procesrecht - notie in het burgerlijk procesrecht dat een proces efficiënt (niet meer instanties dan nodig) en betaalbaar moet zijn.

rechtseconomie: rechtswetenschap - wetenschap die zich bezighoudt met het toepassen van economische beginselen op het recht.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"