dwaling / dwalen / gedwaald (1 gevonden)

    Deutsch Fehler
    French abus
    Spanish de errores
    Italian sbaglio
    Polish pomy┼éka

verbintenissenrecht - soort wilsgebrek, indien bij een van de partijen bij een overeenkomst sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. Overeenkomsten die gesloten zijn onder invloed van ~ zijn vernietigbaar.


onderdeel wederzijdse dwaling / wederzijds dwalen / wederzijds gedwaald

hierarchische verhouding hoger vernietigbaarheid

niet gelijk aan rechtsdwaling


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 228 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a.indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b.indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c.indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.


11 Boek 3 BW.




Deel deze pagina met: