duurzaam (3 gevonden)

Dutch duurzaam English sustainable / lasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - term die wordt gebruikt om vast te stellen of een vreemdeling of een Nederlander voor tenminste de periode van één jaar over voldoende financiële middelen beschikt. Hij moet in de meeste gevallen ~ inkomsten hebben, bijv. door arbeid te verrichten, voordat hij zijn partner of echtgenote kan laten overkomen in het kader van gezinshereniging of -vorming.icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch nachhaltiges Bauen
    French construction durable
    Spanish edificio sostenible
    Italian l'edilizia sostenibile
    Polish budownictwo zrównoważone

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk, dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (vorm) en de toekomstwaarde (tijd) worden verhoogd. (bron: VNG)icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

7a Wonw.
Deel deze pagina met:      
Dutch duurzaam gescheiden English durable divorced

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - bedoeld wordt de zgn. duurzame ontwrichting als echtsscheidingsgrond, grond voor scheiding van tafel en voor het beeindigen van een geregistreerd partnerschap.


onderdeel duurzame ontwrichting

hierarchische verhouding hoger echtscheidingsrecht


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 151 Boek 1 BW:

Echtscheiding wordt op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.


Artikel 154 Boek 1 BW:

1. Echtscheiding wordt op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten uitgesproken indien het verzoek is gegrond op hun beider oordeel dat het huwelijk duurzaam ontwricht is.
2. Ieder der echtgenoten is tot op het tijdstip der uitspraak bevoegd het verzoek in te trekken.

Deel deze pagina met: