doctrine (2 gevonden)

Dutch act of state doctrine

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - Engels: internationaalrechtelijk beginsel dat staten voor hun publiekrechtelijk handelen geen verantwoording aan andere staten of hun rechtbanken verschuldigd zijn. De staat handelende in zijn publiekrechtelijke functie is niet tegen zijn wil aan de rechtspraak van andere Staten onderworpen. Dit is een toepassing van het beginsel van de gelijkheid tussen de Staten.Deel deze pagina met:      
Dutch doctrine English writings of legal scholars

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - door gezaghebbende juristen geschreven juridische artikelen of boeken; interpretatie van een juridisch leerstuk zoals dat door gezaghebbende juristen wordt aangehangen.


nadere verklaring zuivere rechtsleer


Deel deze pagina met: