NL
NLdistrict


Verklaring:
district: Eng.: district: staatsrecht - administratief ingedeeld geografisch gebied.

districtenstelsel: Eng.: constituency voting system: staatsrecht - de gemeente kan door burgemeester en wethouders in stemdistricten worden verdeeld. Voor elk stemdistrict is er een stembureau.
wet- en regelgeving Art. E 2 KW

stemdistrict: Eng.: electoral district: staatsrecht - mogelijke onderverdeling van een gemeente in verband met verkiezingen; voor elk stemdistrict is een stembureau. hierarchische verhouding hoofdstembureau
wet- en regelgeving Art. E2 KW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"