NL
NLdiefstal


Verklaring:
autodiefstal: Eng.: car theft;
automobile theft:
strafrecht - diefstal van een auto. ~ is niet als apart delict opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar valt onder het misdrijf diefstal, d.w.z. het wegnemen van een goed met het doel zich dat goed wederrechtelijk toe te eigenen.
wet- en regelgeving Art. 310 WvSr

diefstal: Eng.: larceny: strafrecht - een goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegnemen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening. tegenstelling heling / heler / helen / geheeld niet gelijk aan verduistering / verduisteren / verduisterd onderdeel diefstal met geweld
wet- en regelgeving Art. 310 WvSr, Art. 311 WvSr

diefstal met braak / (oneig.) stelen met braak: Eng.: theft: strafrecht - diefstal die gepaard gaat met het toebrengen van schade. Bijv. het openbreken van een autoportier, het openbranden van een kluis. nadere verklaring gekwalificeerd delict / gekwalificeerd misdrijf

diefstal met geweld: Eng.: theft with violence: strafrecht - diefstal waarbij geweld wordt gebruikt of met geweld wordt gedreigd. Bijv. een persoon onder bedreiging van een mes iets afhandig maken. Max straf: 12 jaren of € 45.000,--.
wet- en regelgeving Art. 312 WvSr

winkeldiefstal: Eng.: shoplifting: strafrecht - uit een winkel wegnemen van een goed dat geheel of ten dele aan een ander in eigendom toebehoort, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. hierarchische verhouding commuun delict
wet- en regelgeving Art. 310 WvSr, Art. 314 WvSr


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"