derving (2 gevonden)

Dutch derving / derven / gederfd English forego

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - missen, gemiste. Bijv. ~ van inkomsten.Deel deze pagina met:      
Dutch loonderving English loss of pay

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- het niet genieten van inkomsten tengevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bijv. in het Nederlands verzekeringsstel is de werknemer die door toedoen van een ander (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt gedekt tegen ~.


Artikel 107 Boek 6 BW:

1Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.
2Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.


34 WW.
Deel deze pagina met: