dejuridisering (1 gevonden)

Dutch dejuridisering / dejuridiseren / gedejuridiseerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - van regeltjes ontdoen. Bijv. wat burgers en bedrijven onderling sneller en goedkoper kunnen regelen moet de overheid niet doen als dat niet nodig is. Het streven naar ~ betekent dat meer ruimte ontstaat voor verschillende vormen van bemiddeling tussen burgers en bedrijven (..). (minister Korthals bij de uitreiking van de Hein Roethofprijs, 1998)


tegenstelling juridisering / juridiseren / gejuridiseerd


Deel deze pagina met: