NL
NLdading


Verklaring:
vaststellingsovereenkomst / dading: Eng.: contract of settlement: overeenkomstenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij partijen zich met het oog op de beëndiging of voorkóming van hun geschil, binden aan een aantal afspraken. ~ is vaak de formalisering van een bereikte schikking. nadere verklaring akte van compromis nadere verklaring akte van compromis
wet- en regelgeving Art. 900 Boek 7 BW

vaststellingsovereenkomst / dading: Eng.: contract of settlement: strafrecht - contract tussen slachtoffer en dader met de bedoeling om de schade te regelen. nadere verklaring akte van compromis nadere verklaring akte van compromis
wet- en regelgeving Art. 900 Boek 7 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"