NL
NLcontext


Verklaring:
context: Eng.: context: rechtswetenschap - (zins-)verband, waarin zich iets voordoet, de bewoordingen van een tekst die het kader scheppen waarin een aspect daaruit moet worden verstaan. Bijv.: uit de ~ van het hele vonnis van de rechter is de veroordeling van de verdachte wel te begrijpen.

contextualisme: rechtsfilosofie - de gedachte dat het voor het juiste begrip van het recht of een leerstuk daarvan nodig is om aandacht te schenken aan de omstandigheden waaronder het tot stand is gekomen. Zo wordt de context van leerstukken van het recht in abstracto verhelderd; de gedachte dat juridische casussen slechts goed begrepen kunnen worden als ten volle aandacht wordt besteed aan alle omstandigheden van het geval.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"