consumptie / (mv.) consumpties (1 gevonden)

Dutch consumptie / (mv.) consumpties English consumption

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - ~ verstrekt tijdens werktijd behoren tot de vrije vergoedingen. Daartoe behoren niet de maaltijden.


nadere verklaring consumptief krediet

niet gelijk aan consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk / geconsummeerd huwelijk

Artikel 15 wet lb:

Vrije vergoedingen zijn:
a. vergoedingen voorzover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
b. andere vergoedingen voorzover zij naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren.

Deel deze pagina met: