constitutie (6 gevonden)

Dutch constitutie English constitution

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - grondwet;manier waarop de staat is ingericht.


nadere verklaring grondwet (Gw)


Deel deze pagina met:      
Dutch constitutief

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - scheppend, in het leven roepend. Bijv. een ~ vonnis schept een zekere rechtstoestand.Deel deze pagina met:      
Dutch constitutief vonnis English declaration of a new legal status

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - vonnis of beschikking waarbij een bepaalde rechtstoestand wordt gewijzigd of een nieuwe rechtstoestand in het leven wordt geroepen. Bijv. het vonnis waarbij het faillissement van een rechtspersoon, de echtscheiding of de nietigheid van een rechtshandeling wordt uitgesproken.


nadere verklaring declaratoir vonnis / sententia mere declaratoria

tegenstelling condemnatoir vonnis


Deel deze pagina met:      
    Deutsch konstitutives Änderungsurteil
    French décision constitutive modificative
    Spanish sentencia modificativa constitutiva
    Italian sentenza costitutiva che modifica la sentenza
    Polish konstytutywny wyrok zmieniający

procesrecht - vonnis waarin en waardoor de rechter, op verlangen van een der partijen, een verandering aanbrengt in (de rechtsgevolgen van) een overeenkomst, bijv. door een afgesproken prijs te verminderen. De wet maakt zulk een rechterlijke ingreep mogelijk bij met name misbruik van omstandigheden (art. 3:54 lid 2 BW), dwaling (art. 6:230 lid 2 BW) en onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). (Jac. Hijma)


54 Boek 3 BW.

Artikel 230 Boek 6 BW:

1De bevoegdheid tot vernietiging op grond van de artikelen 228 en 229 vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt, die het nadeel dat de tot vernietiging bevoegde bij intstandhouding van de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze opheft.
2Bovendien kan de rechter op verlangen van een der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen.
Afdeling 2a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn

Deel deze pagina met:      
    Deutsch konstitutive Entscheidung
    French décision constitutive
    Spanish decisión constitutiva
    Italian decisione costitutiva
    Polish konstytutywna decyzja

procesrecht - vonnis waarin de rechter een bepaalde rechtshandeling doet ontstaan, een rechtstoestand wijzigt of een bestaande rechtstoestand tenietdoet.Deel deze pagina met:      
Dutch preconstitutie / preconstitueren / gepreconstitueerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - vooraf of bij voorbaat verordenen, vaststellen of benoemen.Deel deze pagina met: