NL
NLconsolideren


Verklaring:
consolidatie / consolideren / geconsolideerd: Eng.: consolidation: ondernemingsrecht - duurzaam maken; zeker stellen.
wet- en regelgeving Art. 405 Boek 2 BW

consolidatie / consolideren / geconsolideerd: Eng.: consolidation: rechtspersonenrecht - een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen, als een geheel worden opgenomen;boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van de moeder. ~ gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer. nadere verklaring jaarrekening
wet- en regelgeving Art. 405 Boek 2 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"