consistentie (2 gevonden)

Dutch consistentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - vrij zijn van innerlijke tegenspraak.Deel deze pagina met:      
Dutch consistentiebeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - beginsel dat de overheid stelselmatig (consistent) dient te handelen, waardoor een bestuursorgaan niet zonder meer een bekendgemaakte beleidsregel kan loslaten in een individueel geval. Het ~ is een eis van de rechtsstaat en komt tot uitdrukking in handelen conform wet- en regelgeving, alsmede de plicht tot streven naar regelmaat en het verbod van willekeur. (bron: Van Ommeren) Beginsel dat een bestuursorgaan zijn beslissingen in lijn met eerdere beslissingen moet nemen zodat burgers hun gedrag hierop kunnen afstemmen. Het ~ is een belangrijke norm om te bepalen of een bestuursorgaan voldoende aan belangenafweging heeft gedaan.Deel deze pagina met: