conclusie van eis / eisen / geëist (1 gevonden)

Dutch conclusie van eis / eisen / geëist English statement of claim / particulars of claim

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijk stuk dat vroeger op de dagvaarding volgde en waarin de eiser, meestal onder verwijzing naar hetgeen hij reeds in de dagvaarding had geschreven, zijn vordering herhaalde. De ~ is afgeschaft sinds januari 2002, omdat die niets aan de dagvaarding toevoegde.


onderdeel conclusie / (mv.) conclusies

hierarchische verhouding hoger conclusie van antwoord / antwoorden / geantwoord

nadere verklaring procureur

Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met: