comparitie na antwoord / compareren na antwoord / gecompareerd na antwoord (1 gevonden)

Dutch comparitie na antwoord / compareren na antwoord / gecompareerd na antwoord English post-defence appearance of parties

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - zitting in een rechtsgeding, nadat beide partijen hun standpunt schriftelijk hebben toegelicht. De ~ wordt in een tussenvonnis bevolen na de 'conclusie van antwoord'.


hierarchische verhouding hoger conclusie van repliek / repliceren / gerepliceerd

onderdeel comparanten

nadere verklaring inlichtingencomparitie

87 Rv.
Deel deze pagina met: