NL
NLcoöperatie


Verklaring:
coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd: Eng.: co-operative society: rechtspersonenrecht - bij notariële akte opgerichte vereniging dat tot doel heeft in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens met hen gesloten overeenkomst;samenwerkingsverband. nadere verklaring onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) nadere verklaring verenigingen
wet- en regelgeving Art. 53 Boek 2 BW, Art. 54 Boek 2 BW

productencoöperatie : ondernemingsrecht - samenwerkingsverband van personen die in dienst van dat verband werken. tegenstelling commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting nadere verklaring coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd
wet- en regelgeving Art. 53 Boek 2 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"