cederen (2 gevonden)

Dutch cessie / cederen / gecedeerd English cession / deed of assignment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - levering van een tegen één of meer personen uit te oefenen recht, waarbij een akte en mededeling aan die personen door de vervreemder of verkrijger noodzakelijk is; overdragen van een recht op naam.


94 Boek 3 BW.

12 evo.
Deel deze pagina met:      
Dutch procederen English to bring an action

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - een gerechtelijke procedure voeren. Bijv. ~ in eerste aanleg.Deel deze pagina met: