casuïstiek (1 gevonden)

Dutch casuïstiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere concrete gevallen.


onderdeel deductie / deduceren / gededuceerd

tegenstelling connotatie


Deel deze pagina met: