burenrecht (1 gevonden)

Dutch burenrecht English neighbour law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - rechtsgebied uit boek 5 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de rechten en plichten van buren en eigenaren van naburige erven.


hierarchische verhouding hoger zakenrecht / goederenrecht

nadere verklaring afpalingen / afpalen / afgepaald

nadere verklaring appartementsrecht / horizontale eigendom

nadere verklaring burengerucht

Artikel 37 Boek 5 BW:

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.


Artikel 159 onBW:

Van haar in werking treden af, doch alleen voor het vervolg, gelden de bepalingen der wet voor de verplichtingen uit het burenrecht.

Deel deze pagina met: