bouwbesluit (2 gevonden)

Dutch bouwbesluit English Dutch Buildings Decree

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (bouwrecht) - gemeentelijke regeling die aangeeft wat de minimale technische eisen zijn waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. Het ~ is van belang bij de verlening van bouwvergunningen.


hierarchische verhouding hoger bouwverordening


Deel deze pagina met:      
Dutch Bouwbesluit 2003 English Dutch Construction Decree

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (bouwrecht) - besluit van 7 augustus 2001, waarin voorschriften m.b.t. het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn vastgesteld.


Artikel 2.1 bouwbesluit 2003:

De tijdsduur gedurende welke een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie niet wordt overschreden, als bedoeld in artikel 2.9, wordt bepaald volgens:
a. NEN 6069,
b. NEN 6071,
c. NEN 6072 of
d. NEN 6073.


Artikel 3.1 bouwbesluit 2003:

1. Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van rook dat geen voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.
2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.100 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.100 geen voorschrift is aangewezen.

Deel deze pagina met: