boedelvordering (2 gevonden)

    Deutsch Nachlassforderung
    French réclamation contre la succession
    Spanish reclamación contra la sucesión
    Italian richiesta di indennizzo nei confronti dell'eredità
    Polish roszczenie wobec majątku

goederenrecht (zakelijke rechten) - vordering door een schuldeiser op de boedel, bijv. bij een faillissement.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Nachlassforderung
    French réclamation successorale
    Spanish reclamación de patrimonio
    Italian diritto fondiario
    Polish roszczenie majątkowe

ondernemingsrecht (insolventierecht) - vordering van een crediteur op de failliete boedel. Bijv. het ziet er naar uit dat, na voldoening van de faillissementskosten, alleen de verhuurder ter zake zijn concurrente ~ een uitkering zal ontvangen. De curator betwijfelt evenwel of de boedel te zijner tijd in staat zal zijn die ~ integraal te voldoen.


Artikel 313 Fw:

De artikelen 25, 27 tot en met 31, 34 tot en met 38a, 40 tot en met 52, 54 tot en met 56 en 60a tot en met 63 zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 40 Fw:

[1.] Werknemers in dienst van de gefailleerde kunnen de arbeidsovereenkomstß opzeggen en hun kan wederkerig door de curator de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, en wel met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat in elk geval de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een termijn van zes weken.
2. Van de dag der faillietverklaring af zijn het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschuld.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op agentuurovereenkomsten.

Deel deze pagina met: