binnendringing / binnendringen / binnengedrongen (1 gevonden)

Dutch binnendringing / binnendringen / binnengedrongen English penetration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - tegen de wil seksueel ~ van het lichaam; ieder ~ van het lichaam (genitaal, oraal of anaal) met een seksuele strekking;~ van een woning; het zich toegang verschaffen tot een woning tegen de wil van de bewoner.


nadere verklaring verkrachting / verkrachten / verkracht

niet gelijk aan binnentreding / binnentreden / binnen getreden

Artikel 138 WvSr:

1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Deel deze pagina met: