NL
NLbezwaard


Verklaring:
bezwaard goed / (mv.) bezwaarde goederen / bezwaarde eigendom: Eng.: encumbered estate / mortgaged estate: fiscaal recht - eigendom waarop een of meerdere beperkte zekerheidsrechten rusten. Bijv. een huis met hypotheek. nadere verklaring beperkt zekerheidsrecht / (mv.) beperkte zekerheidsrechten nadere verklaring toekomstige goederen nadere verklaring fideï-commis / fideïcommissaire substitutie / erfstelling over de hand / tweetrapsmaking
wet- en regelgeving Art. 23 iw 1990

bezwaarde: Eng.: objectioner: erfrecht - erfgenaam aan wie bij fideicommis is opgelegd dat hij de nalatenschap moet uitkeren aan anderen, de zogenaamde verwachters.
wet- en regelgeving Art. 56 Boek 4 BW

bezwaarde: Eng.: plaintiff: bestuursprocesrecht - persoon die een bezwaarschrift heeft ingediend.

bezwaring / bezwaren / bezwaard: Eng.: encumbrance: pand- en hypotheekrecht - een schuldlast op iets leggen; belasten met een zekerheidsrecht. Bijv. in pand geven.
wet- en regelgeving Art. 453a Rv, Art. 88 Boek 1 BW

onbezwaard eigendom: Eng.: unencumbered estate: zakenrecht - eigendom dat niet is belast met enig recht. Bijv. een hypotheekrecht, een huurrecht.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"