beveiliging (1 gevonden)

Dutch beveiliging / beveiligen / geveiligd English protection / safety

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (penitentiair recht) - criterium ter onderscheiding van gevangenissen. Gevangenissen kunnen zeer beperkt beveiligd, beperkt beveiligd, normaal beveiligd, uitgebreid beveiligd of extra beveiligd zijn.


Artikel 13 pBW:

1. Inrichtingen of afdelingen daarvan zijn naar de mate van beveiliging als volgt te onderscheiden en aan te duiden:
a. zeer beperkt beveiligd;
b. beperkt beveiligd;
c. normaal beveiligd;
d. uitgebreid beveiligd;
e. extra beveiligd.
2. Onze Minister bepaalt ten aanzien van elke inrichting of afdeling de mate van beveiliging, bedoeld in het eerste lid.
3. Onze Minister bepaalt de criteria waaraan gedetineerden moeten voldoen om voor plaatsing in een inrichting of een afdeling als bedoeld in het eerste lid in aanmerking te komen.

Deel deze pagina met: