bestuursorgaan (3 gevonden)

Dutch bestuursorgaan / (mv.) bestuursorganen English administrative body

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - met openbaar gezag bekleed rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich met (de uitvoering van) bestuurlijke activiteiten bezighoudt, niet zijnde wetgeving of rechtspraak. Bijv. het college van burgemeester en wethouders. Ook de burgemeester zelf is een ~.


nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

nadere verklaring natuurlijk persoon / natuurlijke personen

1:1 AWB.
Deel deze pagina met:      
Dutch meerhoofdig bestuursorgaan

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - bestuursorgaan dat door meerdere personen geleid wordt.Deel deze pagina met:      
Dutch zelfstandig bestuursorgaan English independent body

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - bestuursorgaan dat niet direct onder een ministerie valt. Bijv. de Informatie Beheer Groep.Deel deze pagina met: