NL
NLbeslagrecht


Verklaring:
beslagrecht: Eng.: law pertaining to right of seizure: beslagrecht - rechtsgebied uit voornamelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering m.b.t. de diverse soorten beslag die o.a. in civiele-, straf- en fiscale zaken gelegd kunnen worden, de procedures daartoe en rechtsmiddelen daartegen. hierarchische verhouding executierecht
wet- en regelgeving Art. 430 Rv, Art. 700 Rv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"