beschikkingsrechten (1 gevonden)

Dutch beschikkingsrechten English rights of disposal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - de rechten die de verzekeringnemer of beschikkingsgerechtigde aan een polis van levensverzekering kan ontlenen. De rechten zijn: afkoop, belening, conversie, overdracht, premievrijmaking, en verpanding.


onderdeel beschikkingsgerechtigde


Deel deze pagina met: