NL
NLberispen


Verklaring:
berisping / berispen / berispt: strafrecht - lichte hoofdstraf voor strafrechtelijk vervolgde minderjarigen; vermanende toespraak van de politierechter tot de veroordeelde in verband met het gepleegde feit.
wet- en regelgeving Art. 77g wvsr

berisping / berispen / berispt: Eng.: to reprimand / to reproach: advocatuur - disciplinaire maatregel; waarschuwing dat het verwijtbaar gedrag (de misdraging) zich niet meer mag herhalen. Bijv. de Raad van Discipline acht het onjuist dat advocaat mr X niet voor betaling zorg draagt en legt ter zake de maatregel een ~ op.
wet- en regelgeving Art. 103 Wna


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"