beraad (6 gevonden)

Dutch beraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - termijn toegekend aan de persoon aan wie een nalatenschap is opgekomen om te onderzoeken of hij deze zuiver wil aanvaarden, aanvaarden onder boedelbeschrijving, of wil verwerpen.Deel deze pagina met:      
Dutch beraad English consideration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - overleg, m.n. door rechters.Deel deze pagina met:      
Dutch beraadslaging in raadkamer / beraadslagen in raadkamer English consideration in chambers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - besloten overleg tussen de rechters en de griffier die de zaak hebben behandeld.


Artikel 436 WvSv:

1. Na de aanzegging bedoeld in artikel 435, eerste lid, bepaalt de voorzitter een rechtsdag met inachtneming van de termijnen bedoeld in artikel 437, eerste, onderscheidenlijk, tweede lid.
2. Aan de verdachte dan wel, indien zich bij de Hoge Raad namens de verdachte een raadsman heeft gesteld, aan de raadsman wordt mededeling gedaan van de dag voor de behandeling van de zaak bepaald.

Deel deze pagina met:      
Dutch in beraad nemen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - de zaak nog eens goed overdenken vooraleer een beslissing te nemen.


nadere verklaring raadkamer (RK)


Deel deze pagina met:      
Dutch recht van beraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - recht om zich gedurende een bepaalde termijn te bezinnen op een bepaald antwoord. Bijv. een nalatenschap hoeft niet zomaar te worden geaccepteerd. Allereerst hebben erfgenamen gedurende een periode van drie maanden na het overlijden het ~.Deel deze pagina met:      
Dutch recht van beraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (notarieel recht) - recht van verkoper om zich te beraden of zijn geveilde zaak feitelijk aan de begunstigde van de veiling mag worden gegund (lees: verkocht). De verkoper heeft het recht zich over al dan niet gunnen enige tijd te beraden. De termijn van beraad eindigt vaak de eerste werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund. Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken, wordt hij geacht niet te hebben gegund.Deel deze pagina met: