beperkt recht / (mv.) beperkte rechten / dochterrecht (1 gevonden)

Dutch beperkt recht / (mv.) beperkte rechten / dochterrecht English residual right

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht of moederrecht, dat met dat beperkte recht is bezwaard. (Franken) Bijv. gebruiks- of genotsrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht en opstal) en zekerheidsrechten (hypotheek en pandrecht).


nadere verklaring moederrecht

8 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: