bekrachtiging (4 gevonden)

Dutch bekrachtiging / bekrachtigen / bekrachtigd English consent to be bound

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - plechtige verklaring, na goedkeuring van de Staten-Generaal, aan de andere verdragspartijen dat de staat zich volkenrechtelijk gebonden acht aan het verdrag. Het gevolg daarvan is dat de staat aan dat verdrag is gebonden. De ~ gebeurt d.m.v. een bekrachtigingsoorkonde, die wordt uitgewisseld.


nadere verklaring ratificatie

91 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch bekrachtiging van rechtshandelingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bevestiging achteraf van rechtshandelingen die onbevoegd of zonder volmacht zijn verricht.Deel deze pagina met:      
Dutch bekrachtigingswet

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wet waarbij de Staten-Generaal alsnog wetsbekrachtiging verlenen aan een door de Kroon krachtens noodrecht bij algemene maatregel van bestuur getroffen regeling.Deel deze pagina met:      
Dutch convalescentie / bekrachtiging

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - een nietige rechtshandeling die beantwoordt aan de strekking van een andere, geldige rechtshandeling mag onder voorwaarden in die laatste worden omgezet.


nadere verklaring omzetting / omzetten / omgezet

nadere verklaring nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling

tegenstelling schuldvernieuwing / novatie / novatio

nadere verklaring conventie

42 Boek 3 BW.

58 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: