NL
NLbedenktijd


Verklaring:
bedenktijd: Eng.: time for reflection / period of reflection: tijd die een persoon krijgt om na te denken over de beslissing. Bijv. de koper van een huis kan binnen de drie dagen bedenktijd de overeenkomst ongedaan maken. onderdeel ontbinding koopovereenkomst

rentebedenktijd: bankrecht - optie bij een hypotheek om te bepalen op welk moment de rente wordt vastgezet voor een nieuwe periode. Bijv. bij een aantal geldverstrekkers bestaat de mogelijkheid van een ~ van 1 of 2 jaar.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"