NL
NLbeëdiging


Verklaring:
beëdiging / beëdigen / beëdigd: Eng.: swearing: burgerlijk procesrecht - afleggen van eed of belofte voor het vervullen van een bepaalde taak of functie. Bijv. ~ van de getuige vindt plaats vooraleer hij zijn verklaring aflegt. Alle rechters en advocaten zijn ~. nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen nadere verklaring eed afleggen nadere verklaring getuige à charge
wet- en regelgeving Art. 177 Rv, Art. 3 Advw


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"