bankrecht (1 gevonden)

Dutch bankrecht English banking law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - rechtsgebied uit boek 2 Burgerlijk Wetboek, Wet Toezicht Kredietwezen, fiscale en Europese regelgeving; vooral m.b.t. de verplichtingen van en het toezicht op kredietinstellingen, zoals Staalbankiers, door de Europese of Nationale Centrale Bank.


hierarchische verhouding hoger effectenrecht

Artikel 415 Boek 2 BW:

In deze afdeling wordt onder bank verstaan: de ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Stb. 1992, 722) geregistreerde kredietinstellingen.

Deel deze pagina met: