attributie / attribueren / geattribueerd (1 gevonden)

Dutch attributie / attribueren / geattribueerd English attribution

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - toebedeling; rechtstreekse toekenning van eigen bevoegdheden door de grondwet of formele wet. Bijv. de provincies en gemeenten bezitten regelgevende bevoegdheden die rechtstreeks op de grondwet zijn gebaseerd.


tegenstelling delegatie van bevoegdheid / delegeren van bevoegdheid / gedelegeerde bevoegdheid

nadere verklaring mandaat

127 Grondwet.
Deel deze pagina met: